Avdelning 141 stänger tillfälligt och ECT-enheten evakueras

Den brand som inträffade i september på Psykiatri Nordvästs avdelning 141 på Danderyds sjukhus, medförde att flera enheter fick vattenskador.

Det innebär att avdelning 141 från och med den 19 oktober är tillfälligt stängd för renovering. Avdelning 131 har nio platser öppna då en del av avdelningen måste renoveras.

ECT-enheten, som också drabbats, finns från och med den 21 oktober på målpunkt C, plan 1, Entrévägen 6 (d v s samma ingång från gatan som tidigare).

Exakt hur länge renoveringen av våra tre enheter kommer att pågå vet vi i dagsläget inte. Vi gör dock vårt bästa för att denna tillfälliga förändring ska orsaka så få störningar för våra patienter som det är möjligt.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta Psykiatri Nordvästs brukarinflytandesamordnare.

Publicerad 2020-10-14

Senast ändrad 2020-10-14