Drop in för patienter med ADHD

Sedan i höstas har tre av Psykiatri Nordvästs mottagningar drop in under vissa tider. Det gäller enbart patienter med ADHD som har en pågående läkemedelsbehandling med centralstimulantia.

Med centralstimulantia menas läkemedel som t ex Conserta, Medikinet, Equasym, Elvanse, Strattera och Ritalin. På Drop in-mottagningen kan man t ex  lämna urinprov, förnya sitt recept på centralstimulantia, följa upp hur medicinen fungerar eller justera dosen.

Drop in-mottagningen är inte avsedd för den som kommer för första gången eller har frågor som kräver lite mer tid. Då måste man istället boka en vanlig besökstid.
 
Psykiatriska mottagningen Kronan, Sollentuna psykiatriska mottagning och Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning finns nu särskilda tider då patienter med ADHD kan komma utan att ha bokat i förväg. Om man följer länkarna ser man vilka tider som gäller på respektive mottagning.