ECT-enheten byter namn

ECT-enheten bytte den 1 juli namn till Enheten för hjärnstimulering Psykiatri Nordväst.

Namnändringen beror på att enheten nu även utför rTMS, repetitiv transkraniell magnetstimulering, vilket gör att det gamla namnet inte längre är helt rättvisande.

För dig som behandlats på enheten före namnbytet innebär det att alla journalanteckningar, även de äldre, står i det nya mottagningsnamnet.

Exempel: Om du gått på mottagningen under 2010-2020 då den hette ECT-enheten och begär ut journalhandlingar så kommer det att stå att du behandlats på Enheten för hjärnstimulering Psykiatri Nordväst – inte ECT-enheten.

Det har att göra med hur journalsystemet är utformat och är inget vi kan påverka manuellt.