FitforLife-projektet - Psykossjuka tog själva över träningen

Radioprogrammet Vetenskap och Hälsa tog den 10 september upp projektet FitforLife, där Psykiatri Nordväst är delaktigt.

FitforLife är ett forskningsprojekt på Karolinska Institutet som vill undersöka hur regelbunden fysisk träning påverkar funktionsförmågan och de metabola och inflammatoriska riskfaktorerna hos personer som drabbats av psykos.

Tanken var att projektet bara skulle hålla på några månader, men deltagarnas positiva upplevelser har gjort att träningen, som leds av psykossjuka, nu pågått i flera år. 

På Psykiatri Nordväst deltar Centrummottagningen och Psykosmottagningen i Sollentuna/Sigtuna/Upplands Väsby i projektet. Även delar av heldygnsvården är inblandade. Införande av projektet har dock tyvärr bromsats p g a den rådande pandemin, men kommer att återupptas så snart läget tillåter.

Programmet sändes i P1 kl 12.09, den 10 september, och finns tillgängligt på SR:s hemsida.

Publicerad 2020-09-11