Psykiatriska mottagningen Kronan byter namn

Vid årsskiftet kommer Psykiatriska mottagningen Kronan att byta namn till Solna Sundbyberg psykiatriska mottagning.

Mottagningen nås på samma telefonnummer och finns på samma adress som tidigare, Visionsgatan 70A. Det är bara namnet som förändras.

Läs mer här vad det innebär för dig när du begär utdrag ut din journal från Kronan.