Möt Psykiatri Nordvästs nye BISAM

I oktober så kom han äntligen – klinikens brukarinflytandesamordnare, Magnus Petersson.


BISAM eller brukarinflytandesamordnare är en person med egen erfarenhet av psykisk ohälsa och vård, som arbetar med att stärka patienters och närståendes delaktighet och inflytande i vården – men också med en rad andra utvecklingsprojekt.

Att en BISAM har varit efterlängtad på kliniken står helt klart - både av anställda och av brukarföreningarna. Magnus tycker han har fått ett gott mottagande och ser det som positivt att få börja på en helt ny tjänst.

-Jag har så pass stor erfarenhet av utvecklingsarbete i olika sammanhang sedan tidigare så jag känner mig helt trygg med att börja från början, säger han.

Erfarenheter från olika håll
Magnus har en bakgrund inom servicebranschen. Efter att vid 18 års ålder fått diagnosen bipolär valde han också att engagera sig i föreningsvärlden – dels i föreningen Balans i Stockholms län, där han är vice ordförande och dels som ambassadör för Hjärnkoll.

-Att ha utvecklats, byggt upp strategier och fått sjukdomsinsikt gör att jag har fått distans till min diagnos. Jag har också lärt mig kanalisera en styrka som jag känner gjort mig till en tryggare och mer empatisk människa än jag var innan.

Ska även verka inom öppenvården
Magnus håller nu på att gå runt och lära känna organisationen. Trots att han har sitt arbetsrum på Danderyds sjukhus, där stora delar av heldygnsvården finns, ska han på sikt även arbeta med öppenvården.

-De jag träffar på kliniken har mycket de vill bolla, egna tankar och förslag på vad som kan göras. Det är roligt med så mycket engagemang, konstaterar han.

Patientforum en betydelsefull källa
En av arbetsuppgifterna är att leda patientforum inom heldygnsvården.
-Det går att göra otroligt mycket baserat på det som kommer upp där, säger han och visar hur man kan bearbeta synpunkter och idéer så de kan fungera som underlag i kommande projekt.

-Jag har ett stort intresse för utveckling och jag vill jobba med människor, snarare än för människor som man gör i servicebranschen. Information, bemötande och delaktighet och hur de samverkar, är de frågor som jag vill prioritera, säger Magnus.

Publicerad 2019-12-19

Senast ändrad 2019-12-19