Nationell högspecialiserad vård på Psykiatri Nordväst

I slutet av maj 2022 tog Socialstyrelsen beslut om att Region Stockholm får ett uppdrag om nationell högspecialiserad vård för svårbehandlat självskadebeteende och ätstörningar. Det innebär att Psykiatri Nordväst blir huvudansvarig för vården för patienter med svårbehandlade självskador. Under sommaren och hösten 2022 kommer vi, i samarbete med BUP som ansvarar för sin åldersgrupp, att börja planera för start av verksamheten i januari 2023.

Vad innefattar då en NHV-enhet?  

  • Vi erbjuder plats på en heldygnsvårdsavdelning som har specialistkompetens vad gäller just svåra självskador för patienter som redan har fått insatser i sin hemregion, men där dessa inte har varit tillräckliga.  

  • Vi erbjuder konsultation till patienter som är i behov av NHV-expertis, men där man av olika skäl väljer att ge fortsatta insatser inom hemregionens regi. Detta kan även inkludera digitala insatser från NHV-enheten i samarbete med hemregionen. Detta kan även inkludera insatser och rådgivning vad gäller bedömningar och utredningar.  

  • Vi ansvarar för att skapa utbildningar som är nödvändiga för den egna kompetensförsörjningen, liksom för att hjälpa andra regioner att utveckla sin kompetens inom området och kommer samarbeta med bland annat KCP och KI för att göra detta på bästa sätt. En viktig del i att sprida kompetens inom området är också att NHV-enheten ska kunna ta emot kollegor som behöver hospitera/verksamhetsförlagd utbildning.  

  • Vi ansvarar för att skapa nätverk på regional, nationell och internationell nivå för att skapa bästa möjliga vård för våra aktuella patienter, liksom för att skapa en starkare evidens för vilka insatser som är effektiva för framtida patienter. Detta inkluderar självklart också brukarorganisationer.

  • En central del av NHV kommer att vara att bedriva ett innovativt utvecklingsarbete inom exempelvis vårdvetenskap, psykoterapeutisk och psykiatrisk behandling. Eftersom vården kommer vara transdiagnostisk riktar den sig mot en rad olika diagnosgrupper och problemområden (t.ex EIPS, PTSD, AST, ADHD, beroendeproblematik och IF).
  • Vi ansvarar för att stimulera till och själv bedriva forskning inom området, i samverkan med övriga aktörer i Region Stockholm såsom CPF och KI.