Skildring i DN av hur det är att leva med emotionell instabilitet

Den 11 januari publicerade DN tre artiklar om emotionell instabilitet. Det är en skildring av hur det är att leva med diagnosen, vad den innebär och på vilket vis den behandling som erbjuds på vår Bordelineenhet kan hjälpa.

I en av artiklarna berättar Emmeli, patient på Borderlineenheten, Psykiatri Nordväst, om sin resa och hur hon med hjälp av dialektisk beteendeterapi
(DBT) hittat ett förhållningssätt som fungerar i vardagen.

Man har också bl a intervjuat psykologen Petra Hatter och enhetschefen Madeleine Magnusson från Bordelineenheten. 

Uttalar sig gör även psykologen Anna Kåvner och Predrag Petrovic,
specialistläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska institutet
och författare till boken ”Känslostormar – emotionell instabilitet och hjärnan" 

Till DN.se

Emmelie fick hjälp med sin emotionella instabilitet - DN.SE.pdf

Så funkar emotionell instabilitet - DN.SE.pdf

Så kan DBT hjälpa emotionellt instabila - DN.se.pdf