One Mind Rising Star-pris till Carl Sellgren, Psykiatri Nordväst

Carl Sellgren, överläkare på Psykiatri Nordväst, har tilldelats One Mind - Kaiser Permanente Rising Star Award. Priset utgörs av 250 000 dollar och delas ut årligen i syfte att uppmärksamma och stödja banbrytande forskning om vad som orsakar hjärnsjukdomar.

- Jag blev förstås väldigt glad när jag fick beskedet, säger Carl Sellgren som arbetar på Mobila Akutenheten Karolinska, Psykiatri Nordväst samt vid Karolinska Institutet. - Det är en stor ära att få denna utnämning och det ger oss möjligheter att ytterligare intensifiera vår forskning kring mekanismer som orsakar schizofreni.

Nedbrytning av hjärnans immunceller

Carl Sellgren leder ett forskarlag som med hjälp av cellulär omprogrammering skapar individspecifika modeller av hjärnan i provrör. Carl Sellgren får priset för sina upptäckter om hur hjärnans immunceller i ökad omfattning bryter ned kopplingar mellan hjärncellerna i hjärnmodeller skapade av celler från patienter med schizofreni. Priset kommer att användas för att utveckla dessa modeller till att omfatta tredimensionella så kallade ’mini-hjärnor’ samt att studera hur modellerna kan förutsäga nedbrytningen av kopplingarna i hjärnan.   

One Mind stöder forskning 

One Mind är en amerikansk organisation som i stor skala samlar in pengar för att dela ut forskningsmedel. Syftet med organisationen är att underlätta, påskynda och främja forskning om hjärnskador och psykisk sjukdom. Den startades i ett blygsamt format år 1995 av familjen Staglin, vars son drabbats av schizofreni, och har sedan växt. Fram till dags dato har One Mind samlat in drygt 400 miljoner dollar till forskning.

Priset delas ut på 25th Annual Music festival for Brain Health, den 14 september på Staglin Family Vineyard i Napa Valley, USA.