Psykiatri Nordväst stöttar geriatriken

Psykiatri Nordväst har återigen fått frågan om vi kan avlasta geriatriken på Danderyds sjukhus, som har det mycket tungt just nu.

Det innebär att avdelning 131 på Danderyds sjukhus från och med nu ställer om helt till geriatriskt vård. En intern flytt kommer att ske av de inneliggande psykiatriska patienterna. Det rör sig dock lyckligtvis inte om så många personer, eftersom avdelningen haft flera platser stängda p g a renovering.