behandling med TMS

rTMS-behandling mot depression på Psykiatri Nordväst

Psykiatri Nordvästs ECT-enhet har nu behandlat de första patienterna med rTMS, repetetiv transkraniell magnetstimulering.

- Vi är glada över att vi nu kan erbjuda våra patienter ytterligare en behandlingsmetod, säger Nina Jovanovic, överläkare på ECT-enheten på Psykiatri Nordväst.

Det är framför allt patienter med medelsvår depression, som provat olika typer av läkemedelsbehandling utan att få godtagbar effekt, som kan komma ifråga. Behandlingen tar ungefär 3 - 20 minuter att genomföra och ges fem dagar i veckan under fyra - fem veckor. Patienten är vaken under hela proceduren, som varken kräver bedövning, muskelavslappnande eller andra läkemedel. Det behövs heller ingen återhämtningstid utan patienten kan köra bil och återgå till sina vanliga aktiviteter direkt efter behandlingen.

-rTMS har ingen negativ påverkan på minnet och för övrigt få biverkningar, säger Nina Jovanovic, som dock vill understryka att ECT fortfarande har en viktig plats att fylla i behandlingsutbudet vid svårare depressioner.

Vid en rTMS-behandling hålls en elektromagnetisk spole mot huvudet och skapar en magnetpuls som upplevs såsom en knackning mot skalpen. Metoden leder till förändringar i hjärnaktiviteten i de främre delarna av hjärnan och sedan sprids till andra områden. Upprepade stimuleringar förändrar hjärnfunktionen och depressiva symptom minskar. Lättare biverkningar i form av huvudvärk och lokal smärta kan förekomma. Ovanligare biverkningar är yrsel och i sällsynta fall en kortvarig epileptisk kramp.

Metoden är inte helt ny utan har använts tidigare, framför allt i USA. 2017 inkluderade Socialstyrelsen den i de nationella riktlinjerna för behandling av depressioner och den håller nu sakta på att få genomslag i Sverige.

ECT-enheten vid Psykiatri Nordväst har startat liten skala med att behandla i utvalda patienter inom heldygnsvården på Danderyds sjukhus. Efter utvärdering räknar man med att under senhösten kunna öka antalet behandlingar och ta emot remisser från öppenvården.

Behandlingen ordineras av specialistläkare inom psykiatri och kan ställas till Psykiatri Nordvästs remissportal.

Mer information om rTMS samt kontaktuppgifter till ECT-enheten hittar du här. 

Publicerad 2020-11-03