Sollentuna psykiatriska mottagning flyttar tillbaka

Från och med måndagen den 15 juni finns Sollentunamottagningen åter i Sollentuna.

Mottagningen har sedan april varit samlokaliserad med Psykiatri Nordvästs övriga mottagningar på Visionsgatan i Solna. Detta för att på bästa sätt kunna använda resurserna under den pågående pandemin. Nu bedöms personalläget vara mer stabilt och därför flyttar mottagningen tillbaka till Sollentuna.

Det innebär att alla Sollentuna psykiatriska mottagnings patientbesök från och med den 15 juni sker på Sollentunavägen 84.

 

Publicerad 2020-03-31

Senast ändrad 2020-06-12