SUST - för trygga och meningsfulla utevistelser

Arbetet med att införa SUST på kliniken är nu i slutfasen. Psykiatri Nordväst kommer inom kort att vara den enda vuxenpsykiatriska kliniken i Stockholm som är certifierade på metoden.

SUST - Samen uit? Samen thuis! kanske inte säger så mycket om man nu inte råkar tala holländska. Den ordagranna betydelsen är ”Tillsammans ut – Tillsammans tillbaka”, men det är också ett talesätt som närmast kan översättas till ”I samma båt”.


Foto: Yanan Li

Ett holländskt koncept

SUST utvecklades inom den holländska rättspsykiatrin redan 2006 och är en metod för att riskbedöma, dokumentera och säkra att utepromenader med patient inom heldygnsvården är meningsfulla och inte slutar med att patienten avviker.

-Det är ett fast utbildningsmaterial från Holland som har omarbetats till svenska förhållanden av rättspsykiatrin i Stockholm, som tillämpar den. Psykiatri Nordväst är den enda vuxenpsykiatriska kliniken som valt att gå in i SUST. Det är bara vi och BUP. När vi är klara med utbildningen av personalen blir vi certifierade från grundarna i Holland, berättar Lena Nilsson Grainger, enhetschef och ansvarig för införandet.

Syfte och mål med utevistelsen

-Rent praktiskt handlar det om att planera och sätta upp syfte och mål för utevistelsen, säger Lena Nilsson Grainger. Innan man går ut med patienten görs en riskbedömning, man har förberedande samtal med patienten och sedan även ett uppföljande samtal. Patienten har rätt att få veta varför man gör en viss bedömning och att känna sig delaktig. Det görs också en journalanteckning som blir ett stöd för vidare bedömningar och beslut.

Personalen som ledsagar patienten bär civila kläder och utevistelsen ska vara trygg, personlig och en del i behandlingen utifrån patientens vårdplan. Det finns så mycket att vinna på SUST-införandet, avslutar Lena Nilsson Grainger.