Namnbyte i Upplands Väsby

Den 1 september byter våra två mottagningar i Upplands Väsby namn.

Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning blir Väsby psykiatriska mottagning 1.

Psykosmottagningen Sigtuna/Sollentuna/Upplands Väsby blir Väsby psykiatriska mottagning 2.

Påverkan på journaler

För dig som behandlats på någon av mottagningarna före namnbytet innebär det att alla journalanteckningar, även de äldre, står i det nya mottagningsnamnet.

Exempel: Om du gått på mottagningen under 2010-2020 då den hette Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning och begär ut journalhandlingar så kommer det att stå att du behandlats på Väsby psykiatriska mottagning 1.

Det har att göra med hur journalsystemet är utformat och är inget vi kan påverka manuellt.