PTP-tjänster inom Psykiatri Nordväst

Psykiatri Nordväst har totalt 13 PTP-tjänster och tillsätter tjänster på vårterminen (start den 1 februari) och på höstterminen (start den 1 september). Våra kliniska placeringar är väl genomtänkta för att skapa såväl djup som bredd under den första tiden i psykologyrket.

Vi har flera placeringar vid våra tre allmänpsykiatriska mottagningar i Sollentuna, Sundbyberg samt Upplands Väsby. Vi har även placeringar inom våra specialistmottagningar på Karolinska sjukhuset Solna (Borderline- Ångest- och Affektiv enhet), vid våra psykosmottagningar samt inom heldygnsvården.

Därutöver finns även forskar-PTP där tjänsten delas mellan ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet och klinisk tjänstgöring inom allmänpsykiatrin vid Psykiatri Nordväst. Vilka tjänster som annonseras varje termin varierar då vi hela tiden uppdaterar placeringarna inom programmet.

Vi tar emot sökanden med alla terapiinriktningar: KBT, PDT och integrerad. För dig som är speciellt intresserad av neuropsykologi finns placeringar inom klinikens neuropsykiatriska team.

PTP-Programmet

PTP-psykologerna i vårkullen respektive höstkullen börjar programmet samtidigt och följs åt genom hela PTP-året. Psykiatri Nordväst har ett av Sveriges mest etablerade PTP-program som inbegriper såväl kurser på en eller flera dagar såsom halvdagsseminarier, föreläsningar och studiebesök. Den mest omfattande kursen är en tredagars kurs i neuropsykologisk utredningsmetodik där deltagarna lär sig genomföra kvalificerade neuropsykologiska utredningar inom psykiatrin. PTP-programmet innehåller även en heldag om personlighetsbedömning, en heldag om psykiatrisk diagnostik samt flertalet halvdagsseminarier som t.ex. Autismspektrumtillstånd, Psykoser, Bipolära tillstånd, DBT, med mera! Alla inslag har tydligt fokus på klinisk tillämpning. Innehållet i programmet uppdateras regelbundet med nya inslag. Majoriteten av kursinslagen inrymmer lärandemål och vissa även examination.

Ansöka om PTP-tjänstgöring vid Psykiatri Nordväst

Tjänsterna för aktuell termin annonseras alltid via Arbetsförmedlingen och kan endast sökas via Arbetsförmedlingens hemsida. I annonsen finns kontaktuppgifter till alla aktuella handledare samt till studierektorn som kan informera mer om de aktuella tjänsterna och PTP-programmet i stort. Du kan söka alla tjänster i en och samma ansökan men det underlättar för oss om du längst upp i ditt personliga brev anger följande info:

  1. Är någon/några av platserna som du är särskilt intresserad av?
  2. Vilken terapiinriktning du har: KBT, PDT eller integrerad samt ev. neuropsykiatriskt intresse/erfarenhet?

Alla handledare kan se alla ansökningar vartefter de kommer in och väljer själv ut vilka sökanden de vill kalla till intervju. Rekryteringsprocessen är helt öppen och det är således möjligt att en sökande kan kallas för intervju vid flera av våra enheter. Allt för att skapa bästa möjlighet att det blir rätt person på rätt plats.

Vill du veta mera om PTP vid Psykiatri Nordväst?

Kontakta studierektor för PTP-programmet Karin Frankel, 
tel: 08-123 681 05.