Avdelning 126

Psykiatrisk heldygnsvård för dig som är 65 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län. 

Vi erbjuder specialiserad äldrepsykiatrisk heldygnsvård och vänder oss till dig som är 65 år eller äldre med sent debuterat psykiatriskt tillstånd, såsom depression, ångest och/eller psykos. Om särskilda behov föreligger erbjuder vi även äldrepsykiatrisk heldygnsvård till dig med tidigare psykiatrisk anamnes. Vid nödvändigt behov av psykiatrisk heldygnsvård kan vi även ha beredskap att ta emot äldre med beteendemässiga och psykiska problem vid demens (BPSD) där vård och omsorg inom geriatrik, kommun eller primärvård inte räcker till.

Vi samverkar med psykiatrisk öppenvård, kommun och andra myndigheter som är viktiga för behandlingen och rehabiliteringen.

Vår målsättning är att erbjuda dig individuellt anpassad äldrepsykiatrisk vård, omvårdnad och rehabilitering som präglas av omtanke, delaktighet och kunskap.

Hos oss arbetar mentalskötare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Vi har även tillgång till arbetsterapeut och kurator. På avdelningen bedrivs även studentverksamhet under vår- och höstterminer.

Mer information som kan vara av intresse