Avdelning 126 under våren 2020

En avdelning för geriatrisk heldygnsvård för dig som är 65 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län.  Med anledning av den rådande situationen med vårdplatsbrist p g a Covid-19 stöttar Psykiatri Nordväst den somatiska vården genom att vårda patienter från Danderydsgeriatriken.