Avdelning 130/PIVA

Psykiatrisk intensivvård för dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län. 

Avdelningen har en intensivvårdsdel med 6 platser och en del som riktar sig till patienter som insjuknat i psykossjukdom. Den delen har 10 platser.

Hos oss möter du kunnig personal av flera olika kategorier, som till exempel psykiater och omvårdnadspersonal. Kurator och arbetsterapeut finns också att tillgå.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket innebär att du som patient har en skötare och en sjuksköterska att särskilt vända dig till med de mer personliga behoven. Några i personalgruppen som man pratar lite mer med. 

Vi har också ett rum för olika aktiviteter på avdelningen.

För patienter som nyinsjuknat i psykossjukdom har vi ett bra samarbete med Karolinska Institutet. Vi har också ett gott samarbete med kommunen eller andra myndigheter som är betydelsefulla i behandlingen.