Avdelning 131

Psykiatrisk heldygnsvård för dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län. 

Hos oss möter du kunnig personal av flera olika kategorier. Avdelningen har en KBT-inriktning där KBT står för Kognitiv Beteende Terapi. 

Vi försöker hjälpa dig som patient att bryta negativa tankar, känslor och handlingar. För att lyckas med detta måste vi samarbeta med dig och tillsammans bestämma inriktning och mål för din vistelse hos oss. Vi använder oss av kända KBT- tekniker: kedjeanalys, medveten närvaro och färdighetsträning.