Avdelning 140

Psykiatrisk heldygnsvård för dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län. 

Vi tar emot patienter dygnet runt efter bedömning på psykiatrisk mottagning eller i psykiatrisk akutvård.

Hos oss möter du kunnig personal, till exempel psykiater och omvårdnadspersonal med psykiatrisk kompetens. Kurator och arbetsterapeut ingår också i vårt team. Vi arbetar i vårdlag som innebär att personalgruppen runt dig blir mindre och att ni får lättare att lära känna varandra.

I samråd med dig som patient samarbetar vi med din kommun, öppenvården och med andra myndigheter som är viktiga i din behandling.