Avdelning 141

Psykiatrisk heldygnsvård för dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län. 

Vi arbetar enligt vårdprogram för psykossjukdom och vi planerar vården tillsammans med dig. Dessutom samverkar vi med psykiatrisk öppenvård, kommun och andra som är viktiga i behandlingen. 

Hos oss möter du kunnig personal av flera olika kategorier. Du som patient får en kontaktperson, som hjälper dig vid planering och kontakt med personer utanför avdelningen. Men också för att du ska ha någon som du kan ha återkommande samtal med.

Våra mål är att

  • du som patient ska känna delaktighet i behandlingen och planeringen av din vård
  • stärka dina närståendes delaktighet
  • lyssna på dina egna formuleringar : Vad vill jag ha hjälp med?
  • hjälpa dig som patient att lära känna din psykossjukdom
  • hjälpa dig att hantera symptom som till exempel röster

Vi vill förmedla en humanistisk värdegrund och arbeta utifrån respekt för individen. Detta innefattar alla på avdelningen och hur vi bemöter varandra. Vi är också måna om vår miljö på avdelningen och har till exempel inget rökrum.