Avdelning 161

Psykiatrisk heldygnsvård för dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län. 

Hos oss möter du kunnig personal av flera olika kategorier. Vid behov finns tillgång till arbetsterapeut och kurator. Våra sjuksköterskor och skötare är indelade i två arbetslag som speciellt har hand om sin grupp av patienter.

Det gör att du som patient får närmare till de sjuksköterskor och skötare som mest har lärt känna dig. Dessutom utses två kontaktpersoner som du framför allt ska vända dig till i ditt vårdlag. Hos oss erbjuds du också ett samtal om dagen med vårdpersonalen.

Vi erbjuder behandling och omvårdnad framför allt för dig som har en bipolär sjukdom men vi tar även emot patienter med andra typer av psykiska besvär.

Vi samarbetar särskilt med vår affektiva mottagning på Visionsgatan 70, gamla Karolinskas sjukhusområde, men kan också samarbeta med annan psykiatrisk öppenvård, kommunen eller andra myndigheter som är viktiga i din behandling. Din medverkan är viktig i all planering.

Som patient hos oss får du:

  • Vi använder oss av kända DBT-tekniker som kedjeanalys, medveten närvaro och färdighetsträning. DBT står för Dialektisk Beteende Terapi
  • Vi har en mindfulness-grupp som träffas en kort stund varje vardagmorgon
  • Vi jobbar med ångesthantering
  • Vi hjälper dig att komma igång fysiskt 

Mer information som kan vara av intresse