Avdelning 18

Psykiatrisk heldygnsvård för dig som är 18 år eller äldre och folkbokförd i Stockholms län. 

Vi tar emot patienter efter bedömning på psykiatrisk mottagning eller i psykiatrisk akutvård. Vårdtiden är från ett dygn till några veckor.

Vi erbjuder behandling och omvårdnad för dig som lider av depressioner, ångestsyndrom, affektiva sjukdomar, personlighetsstörning, självmordsproblematik och svårare krisreaktioner.

Hos oss möter du kunnig personal av flera olika kategorier. Kurator och arbetsterapeut finns att tillgå.

Vi arbetar med kontaktmannaskap vilket betyder att du som patient har två kontaktpersoner att särskilt vända dig till under vårdtiden. 

Många av våra patienter har barn. Vi strävar efter att uppmärksamma barnen och även stötta dig som förälder.

Vi har ett gott samarbete med den psykiatriska öppenvårdsmottagningen, kommunen och andra myndigheter som är viktiga i din behandling. Din medverkan är viktig i all planering.

Vi tillhandahåller även praktikplatser för vårdstuderande.