Avdelning 141

Avdelning 141 erbjuder psykiatrisk heldygnsvård inom Psykiatri Nordväst. Vi tar främst emot dig som har en psykossjukdom och som är 18 år eller äldre.

Kontaktvägar

Avdelningen är belägen på Danderyds sjukhus. För att komma till oss behöver du ha ett utlåtande från en läkare. Den vanligaste vägen är via MAK eller länsakuten, men det kan också handla om andra vårdgivare. På avdelning 141 arbetar vi också med självvald inläggning. Det innebär att XXXXXXX

Vård och behandling

Vi arbetar enligt vårdprogram för psykossjukdom och vi planerar vården tillsammans med dig. Dessutom samverkar vi med psykiatrisk öppenvård, kommun och andra som är viktiga i behandlingen. 

Hos oss möter du kunnig personal av flera olika kategorier. Du som patient får en kontaktperson, som hjälper dig vid planering och kontakt med personer utanför avdelningen. Men också för att du ska ha någon som du kan ha återkommande samtal med.

  • du som patient ska känna delaktighet i behandlingen och planeringen av din vård
  • stärka dina närståendes delaktighet
  • lyssna på dina egna formuleringar : Vad vill jag ha hjälp med?
  • hjälpa dig som patient att lära känna din psykossjukdom
  • hjälpa dig att hantera symptom som till exempel röster

Vi vill förmedla en humanistisk värdegrund och arbeta utifrån respekt för individen. Detta innefattar alla på avdelningen och hur vi bemöter varandra. Vi är också måna om vår miljö på avdelningen och har till exempel inget rökrum.