Skriv ut den här sidan

Trichotillomani och skinpicking

Trichotillomani innebär ett överdrivet, och/eller ångestframkallande, plockande eller dragande av hårstrån. Skinpicking eller dermatillomani innebär ett överdrivet, och/eller ångestframkallande, plockande eller rivande på huden.

Trichotillomani innebär ett överdrivet, och/eller ångestframkallande, plockande eller dragande av hårstrån. Vanligast är att man drar från huvudhåret eller ögonbrynen, men även hår på andra ställen av kroppen förekommer. Ibland kan kala fläckar uppstå. Hårplockandet kan antingen ske som en upplevd ovana, ett svar på ett inre ”sug”, eller som lindring vid ångest.

Skinpicking eller dermatillomani innebär ett överdrivet, och/eller ångestframkallande, plockande eller rivande på huden. Ofta gäller det upplevda ojämnheter eller skavanker i huden. Sår eller märken kan uppstå som följd. Liksom vid trichotillomani kan beteendet vara en upplevd ovana, som ett svar på ett inre ”sug”, eller fungera ångestlindrande.

Båda tillstånden uppstår oftast i ungdomen eller i ung vuxen ålder, men kan även uppkomma senare i livet. Besvären blir ofta värre vid olika former av stress. Båda tillstånden är ofta sammanknippade med stor skamkänsla hos den drabbade, och det kan ta många år innan man söker hjälp.

Behandlingen med störst bevisad effekt är en form av KBT-terapi som kallas Habit Reversal Training (HRT), där man försöker hitta alternativa beteenden till hårdragandet eller hudplockningen. Det finns också ett visst bevisläge för att vissa läkemedel, så som acetylcystein och neuroleptika, kan ha effekt.

Kontakta oss

Du kan inte söka direkt till oss, utan behöver ha blivit bedömd/utredd på en psykiatrisk mottagning eller husläkare inom Stockholms läns landsting. 

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Besöksadress

Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Hus R:5 

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-517 750 14

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området