Psykiatriska mottagningen Kronan

Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer från 18 år eller äldre i form av specialistpsykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling samt konsultation och samverkan med andra huvudmän och vårdgrannar.

 

Så söker du hit

Du kan söka till oss genom att ringa själv till mottagningen (telefontider och telefonnummer hittar du här till höger) eller be din läkare på vårdcentralen att skriva en remiss. Du erbjuds en tid för ett första besök erbjuds inom 30 dagar.

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.

Behandling

Hos oss får du träffa kunnig personal, enskilt eller i någon form av gruppterapi. Vi arbetar i två allmänpsykiatriska och ett neuropsykiatriskt team. I teamen ingår psykiater, psykologer, sjuksköterskor och skötare. Behandlingen kan bestå av:

  • Enskilda samtal
  • Psykoterapi (psykodynamisk, kognitiv eller kognitiv beteendeterapi)
  • Läkemedelsbehandling
  • Gruppsamtal kring ett speciellt tema, till exempel sömn eller mindfulness

Vi utför också utredningar av olika slag. Vi har ett gott samarbete med heldygnsvården, Försäkringskassan och andra myndigheter som är viktiga i din behandling.