Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning

Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer från 18 år eller äldre i form av specialistpsykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling samt konsultation och samverkan med andra huvudmän och vårdgrannar.

Så söker du hit

Du kan söka till oss genom att själv ringa till mottagningen (telefontider och telefonnummer hittar du här till höger) eller be din läkare på vårdcentralen att skriva en remiss.  Om remissen accepteras kommer du erbjudas en tid för ett första besök inom 30 dagar.

När du gör en egenanmälan är det viktigt att du sitter själv och har avsatt tid för att göra en kortare intervju om ditt mående. Om du är en anhörig som vill göra egenanmälan åt någon annan behöver personen i fråga finnas tillgänglig bredvid för att ge muntligt samtycke.

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss

Behandling

Hos oss får du träffa kunnig personal, enskilt eller i någon form av gruppterapi.

Vi arbetar även med att stärka den mentala hälsan genom träning och andra livsstilsförändringar. Hos oss får de patienter som önskar hjälp av hälsopedagog och engagerad behandlingspersonal att förändra sin livsstil.

På mottagningen finns gym och yogasal där patienterna erbjuds olika typer av träning med stöd. Man har också möjlighet att göra hälsotest och mäta bl a balans, rörlighet, kondition och styrka. Varannan månad får den som vill en personlig uppföljning för att se vilka framsteg man gjort. Hälsopedagogerna håller även motiverande samtal om kost, matvanor och viktnedgång.