Psykiatriska mottagningen Kronan har bytt namn

Den 30 december 2020 bytte den psykiatriska mottagningen Kronan namn till Solna Sundbyberg psykiatriska mottagning. Det innebär även att mottagningsnamnet ändras bakåt i tiden i vårt journalsystem.

För dig som behandlats på mottagningen före detta datum innebär det att alla journalanteckningar, även de äldre, står i det nya mottagningsnamnet.

Exempel: Om du gått på mottagningen under 2011-2013 då den hette psykiatriska mottagningen Kronan och begär ut journalhandlingar så kommer det att stå att du behandlats på Solna Sundbyberg psykiatriska mottagning – inte Kronan.

Det har att göra med hur journalsystemet är utformat och är inget vi kan påverka manuellt.