Affektiva mottagningen

Affektiva mottagningen är en psykiatrisk mottagning som är specialiserad på utredning och behandling av bipolär sjukdom. Vi har patienten i fokus och strävar efter hög tillgänglighet.

  

Hur söker du hit?

Du är välkommen hit efter remiss från din husläkare eller psykiatriska
öppenvårdsmottagning.

Om mottagningens uppdrag

Utredning misstänkta bipolära tillstånd
Behandling av bipolär sjukdom
Utbilda patienter och anhöriga om bipolär sjukdom

Utredning och bedömning

Efter inkommen remiss kallas patienten för bedömningssamtal (vanligen ett till tre besök) till öppenvårdsmottagning. Syftet är att klargöra huruvida bipolär sjukdom föreligger. Bedömningen genomförs på ett standardiserat sätt med samtal och med strukturerade skattningsformulär. I utredningen ingår även kroppslig undersökning och blodprovstagning. Efter avslutad utredning ges återkoppling av resultat för vidare vårdplanering.

Behandling

En individuell vårdplan utformas i samråd mellan läkare och patient. Vid Affektiva mottagningen erbjuder vi:

Medicinsk behandling:  Läkemedel är en viktig del vid behandling av bipolär sjukdom. Därför inleds behandlingen med farmakologiska insatser med syfte att stabilisera stämningsläget och förebygga återfall i grundsjukdomen.

Patient- och anhörigutbildning: Här får patienter och deras anhöriga möjlighet att lära sig om bipolär sjukdom - i syfte att ge en ökad kunskap för sjukdomen och olika behandlingsmöjligheter. Utbildning ges primärt i grupp men vid behov även individuellt.

Gruppbehandlingar: KBT, medicinsk yoga och anhöriggrupp.

Individuell behandling: stödkontakt, kognitiv beteendeterapi (KBT), psykodynamisk terapi (ISTDP)

Vilka arbetar här?

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer och medicinska sekreterare. Vi samarbetar med Karolinska Institutet samt andra högskolor och universitet. Därför är det vanligt att vi har medarbetare under utbildning (t.ex. psykologstudenter, sjuksköterskestudenter samt läkarkandidater) i vår ordinarie verksamhet. 

Mer information om bipolär sjukdom hittar du på 1177 Vårdguiden.

Om bipolär sjukdom

Längre tillbaka kallades bipolär sjukdom för manodepressiv sjukdom. Sedan man har fått ökade kunskaper om sjukdomen har namnet ändrats.

Bipolär sjukdom drabbar ofta unga personer och medför inte sällan återkommande problem. Sjukdomsbilden varierar och det är viktigt att utforma behandlingen efter individen. Närståendes delaktighet är ofta viktig för att behandlingen ska bli framgångsrik.

Kontakta oss

Postadress

Affektiva mottagningen
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna,

 

Faxnummer

08-587 304 17

Telefonnummer till mottagningen

08-587 304 50 kl 08.00-15.00, övrig tid finns telefonsvarare.

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Affektiva mottagningen håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området