För dig som är anhörig

Symtom vid tvångssyndrom och dysmorfofobi är plågsamma, och det kan vara svårt att se en närstående lida av svår ångest.

Det är därför lätt att man som anhörig dras med i tvångsritualer och undvikanden av sådant som väcker ångest – man vill göra det man kan för att lindra. Att någon blir sjuk drabbar vanligtvis inte bara den enskilde – utan ofta en hel familj. Skuldkänslor och oro hos anhöriga till personer med ångestsjukdomar är mycket vanligt. I dag vet vi att det inte finns några belägg för att till exempel dålig uppfostran skulle vara en bidragande orsak till tillstånden.

Forskningen har visat att hur närstående förhåller sig och reagerar ofta kan vidmakthålla, och till och med förstärka, symtomen. Ju mer kunskap anhöriga har om hur de reagerar, och vilken effekt detta kan ha på personer som lider av dessa tillstånd, desto bättre hjälp och stöd kan de ge – ofta genom att förändra sitt beteende och förhållningssätt gentemot den drabbade.

Varje termin anordnas anhörigutbildning på Ångestenheten. Syftet med anhörigträffarna är att få möjlighet att fördjupa sin kunskap om tillstånden i syfte att på bästa sätt kunna stödja den drabbade under och efter behandlingen.

Under anhörigträffar går man igenom fakta om vad tillståndet innebär och hur man som anhörig blir påverkad. Man går igenom den psykologiska modellen vid tillståndet, och får råd kring hur man på sikt ska kunna minska sin egen involvering i tvångsbeteenden och undvikande.

För närvarande riktar sig dessa anhörigträffar enbart till personer som är anhöriga till aktuella patienter på Ångestenheten eller på en annan enhet inom Psykiatri Nordväst. Om du är intresserad av att få information om våra anhörigkurser kan du höra av dig till angestenheten@sll.se

Du kan även som anhörig kontakta patient- och anhörigföreningen Svenska OCD förbundet Ananke genom deras webbplats: www.ocdforbundet.se

Kontakta oss

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området