För remittenter

Ångestenhetens uppdrag är att bedöma och behandla patienter med minst medelsvår problematik inom diagnosgruppen tvångssyndrom och OCD-relaterade tillstånd, så som dysmorfofobi, trichotillomani, dermatillomani.

Våra behandlingar är helt eller delvis gruppbaserade, vilket kan vara viktigt att upplysa patienten om. Väntetiden till första läkarbesök för bedömning är 4-6 veckor, och till psykologisk behandling oftast mellan 3-7 månader beroende på diagnos.

Patienter med samtidig beroendeproblematik av alkohol eller andra droger, eller regelbunden användning av potentiellt beroendeframkallande läkemedel så som bensodiazepiner, blir inte aktuella för behandling. Beroendeproblematiken behöver i så fall behandlas i första hand och de aktuella läkemedlen trappas ut.

Vid etablerad kontakt inom psykiatrisk öppenvård är det viktigt att denna upprätthålls även under bedömnings- och behandlingsfas här, särskilt om samsjuklighet föreligger.

Remissen bör innehålla

  • Beskrivning av aktuell psykiatrisk problematik, samsjuklighet och kort genomgång av tidigare psykiatrisk anamnes och eventuella behandlingsförsök.
  • Gärna en svårighetsbedömning av patientens besvär genom psykiatrisk skattning. Vid tvångssyndrom rekommenderas i första hand Y-BOCS, och vid depressiva symptom MADRS.
  • Uteslutande av somatiska orsaker till patientens problematik.
  • Patientens mål med en eventuell behandling

Kontakta oss

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området