Hälsoångest

Hälsoångest innebär en ihållande oro för att ha, eller riskera att drabbas av, en allvarlig sjukdom.

Oron kan väckas av att man hör talas om en sjukdom eller att man tolkar sina egna kroppsliga reaktioner som tecken på allvarlig sjukdom. Det är vanligt att man utför beteenden i syfte att minska oro och ångest som till exempel att söka information om sjukdomen, fråga närstående om sina symtom och att kontrollera kroppsliga symtom för tecken på sjukdom. Många med hälsoångest söker oftare sjukvård än genomsnittet medan andra undviker att söka vård som ett sätt att minska oron.

Uppkomst och förlopp

Cirka 5 % av befolkningen uppfyller kriterierna för hälsoångest. De flesta med hälsoångest märker först av symptomen redan under ungdomsår men kan drabba en person närsomhelst under livet. Utan behandling består besvären ofta livet ut, det vill säga att sjukdomen har ett kroniskt förlopp. Symtomen kan variera i styrka med olika livshändelser och det övriga måendet. Sjukdomen kan leda till stort lidande och funktionsnedsättning.

Behandling

De behandlingar som har bäst vetenskapligt stöd är behandling med antidepressiva läkemedel och en särskild form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas exponering med responsprevention (ERP).

Farmakologisk behandling

Behandling med SSRI-läkemedel har visat sig kunna minska hälsorelaterad ångest hos en del personer som lider av hälsorelaterad ångest.

Psykoterapeutisk behandling

ERP innebär att man gradvis och under handledning försöker att utsätta sig (exponera sig) för situationer som väcker hälsoångest samtidigt som man avstår från ritualer som syftar till att minska ångesten. En stor del av arbetet i behandlingen sker som hemuppgifter mellan sessionerna. I studier har ca 70 % av patienterna upplevt förbättring efter en genomgången KBT.

Kombinationsbehandling

Kombinationen läkemedel och psykoterapeutisk behandling är vanlig, och har visat sig ha något bättre effekt än de båda behandlingarna var för sig.

Behandling på Ångestenheten

Ångestenheten erbjuder behandling mot hälsoångest i grupp.

Kontakta oss

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området