Tvångssyndrom - OCD

Tvångssyndrom, även kallad OCD (Obsessive Compulsive Disorder) är ett ångestsyndrom som drabbar cirka 3 % av befolkningen.

Uppkomst och förlopp

De flesta med tvångssyndrom märker först av symptomen redan under barndom eller ungdomsår. Man kan även få tvångssyndrom i vuxen ålder, då ofta i samband med någon psykisk eller fysisk påfrestning. För många består besvären livet ut, det vill säga att sjukdomen har ett kroniskt förlopp. Tvångssymptomen kan ibland byta skepnad under årens lopp, och kan variera i styrka med olika livshändelser och det övriga måendet.

Behandling

De behandlingar som har bäst vetenskapligt stöd, och som rekommenderas i Stockholms Läns Landstings vårdprogram, är behandling med antidepressiva läkemedel och en särskild form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas exponering med responsprevention (ERP). 

Farmakologisk behandling

De läkemedel som har visad effekt mot tvångssyndrom är i första hand de serotonergt verkande antidepressiva läkemedlen, även kallade SSRI. Läkemedlen har för de flesta inga eller lindriga biverkningar, och i studier har ungefär 40 till 60% av patienterna visat sig ha god effekt på sina tvångssymptom. Verkningsmekanismen när det gäller tvångssyndrom är i princip okänd, även om man vet att SSRI påverkar tillgängligheten av signalsubstansen serotonin i hjärnan.

Vid utebliven effekt, eller uppkomst av biverkningar, rekommenderas i första hand byte till ett annat SSRI, och i andra hand tillägg av andra läkemedel eller byte till det tricykliska preparatet klomipramin.

Psykoterapeutisk behandling mot Tvångssyndrom hos oss

På Ångestenheten erbjuder vi psykoterapeutiskt behandling mot OCD i form av Kognitiv beteendeterapi (KBT). Behandlingen bygger på en metod inom KBT som kallas för exponering med responsprevention (ERP). Det innebär att man, efter noggrann kartläggning av tvångstankar och tvångshandlingar, gradvis och med hjälp av behandlaren försöker att utsätta sig (exponera sig) för de ångestframkallande tankarna och situationerna utan att utföra tvångshandlingar.

Syftet med behandlingen är att lära sig att hantera tvångstankarna på ett mer funktionellt sätt och inte låta sig begränsas av dem. ERP ges ofta tätare än annan psykoterapeutisk behandling, och en stor del av arbetet sker som hemuppgifter mellan sessionerna.

I studier har 70-80% av patienterna upplevt förbättring efter en genomgången ERP-terapi. KBT-behandlingen på Ångestenheten kännetecknas av att den är intensiv (vanligtvis två behandlingssessioner i veckan) och att den ofta består av både grupp- och individuella sessioner.

Då tvångsproblematiken ofta påverkar närstående till den drabbade, erbjuder vi även närståendeutbildning som en del av behandlingen.

Kombinationsbehandling

Kombinationen läkemedel och psykoterapeutisk behandling är vanlig, och har visat sig ha något bättre effekt än de båda behandlingarna var för sig.

Kontakta oss

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området