Tics

Tics innebär ett regelbundet framkallande av ljud och/eller enkla rörelser.

Ljuden (vokala tics) kan röra sig om läten eller skrik, upprepande av nyss hörda ord eller stavelser, eller svärord. Rörelserna (motoriska tics) kan vara allt från huvudskakningar, ryckningar i hals, skuldror eller axel, eller berörande eller trummande med fingrar, händer och/eller fötter. Om både vokala och motoriska tics förekommer kallas det Tourettes syndrom.

Tics uppstår per definition i barndomen, oftast i lekskoleåldern, men kan kvarstå upp i vuxen ålder.

Tics är ett beteende som ligger mellan det medvetna och det omedvetna. Oftast blir besvären värre under upplevd stress av olika former. Den psykoterapeutiska metod som har bäst bevisad effekt är en form av kognitiv beteendeterapi (KBT) som kallas Habit Reversal Training (HRT), där man försöker medvetandegöra beteendet vid tics, och hitta alternativa beteenden. Det finns också bevis för att vissa läkemedel så som neuroleptika kan ha effekt.

Kontakta oss

Postadress

Ångestenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Fax

08-30 39 08

Telefonnummer till Ångestenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Ångestenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området