Borderlineenheten

Borderlineenheten inom Psykiatri Nordväst finns till för dig som har emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS), ofta kallat borderline. 

Vi kan hjälpa dig att utreda din sjukdom och bedöma om du kan bli hjälpt av dialektisk beteendeterapi (DBT) eller annan psykologisk behandling.

Hur du kommer till oss

För att vi ska kunna ta emot dig behöver du har blivit bedömd/utredd på en psykiatrisk mottagning inom Stockholms läns landsting. Har du redan kontakt med en sådan mottagning så prata med din läkare.

Har du ännu ingen kontakt med psykiatrin så är du välkommen att söka till någon av våra allmänpsykiatriska mottagningar, se rubriken Hitta vård

Innan du kommer hit 

När vi har fått in din remiss gör vi en preliminär bedömning om vi kan erbjuda dig plats för behandling hos oss. Innan det beslutet är fattat så har fortfarande din ordinarie läkare fullt ansvar för din behandling, inklusive sjukskrivning, eventuell medicinering eller psykologkontakt. 

Får du plats hos oss så erbjuder vi dig individuell DBT och färdighetsträning i grupp. Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss. 

Även närstående till dig kan få utbildning och stöd under tiden du går i behandling hos oss. 

Om oss 

Borderlineenheten är en specialiserad öppenvårdsenhet vid Psykiatri Nordväst. Vi bedriver dialektisk beteendeterapi (DBT) individuellt och färdighetsträning i grupp för personer med EIPS. Enheten ligger på plan 3 i Psykiatrihuset R5 på Karolinska Sjukhuset i Solna

Vilka är vi?

På Borderlineenheten arbetar DBT-utbildade psykologer, psykoterapeuter och skötare. Vi har dessutom blivande psykologer, som gör en del av sin utbildning genom att aktivt delta i patientarbetet under handledning. 

Hur jobbar vi?

Du kallas först till en diagnostisk utredning, vilken brukar omfatta cirka 2-4 besök. Utredningen innehåller intervjuer och webbaserade självskattningar som du gör hemifrån, den första redan innan ditt första bokade besök.  

Efter utredningen tar vi ställning till vilken behandling som kan vara lämplig för dig. Vi kan föreslå psykologiska behandlingsalternativ eller rekommendera ytterligare utredningar. I de fall du får din behandling hos oss så följer vi med jämna mellanrum upp och utvärderar effekten av din behandling. 

Under tiden du går i DBT-behandling så har du oftast två inbokade tider i veckan hos oss: en individuell tid och en tid för färdighetsträning i grupp. Mellan varje tillfälle får du  personligt utformade hemuppgifter och vi förväntar oss att du aktivt arbetar med dina svårigheter mellan sessionerna. Du kan få telefonstöd om du skulle behöva det. 

För dig som är närstående

Du som är närstående till någon av våra patienter erbjuds anhörigutbildningen Familjeband. Det är en utbildning om 9 tillfällen, som har som syfte att du ska få en bättre förståelse för de svårigheter som någon som lever med emotionellt instabilt personlighetssyndrom ofta lider av. Det är också viktigt att du som närstående får lära dig nya färdigheter för din egen skull och för ditt eget välbefinnande. 

Anbo är en anhörigförening för närstående till personer med Emotionell instabilitet. Hit kan du vända dig för information och för att komma i kontakt med andra som befinner sig i samma situation som du: http://www.anbo.se/

Vill du veta mer?

Är du intresserad av att lära dig mer om borderline så är du välkommen att läsa vidare på de här sidorna: