DBT för EIPS

Dialektisk beteendeterapi (DBT) är en psykoterapiform för självmordsnära och självskadande patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom (EIPS). 

DBT är en strukturerad terapiform som sker dels individuellt och dels i form av färdighetsträning i grupp. Målet med behandlingen är att du som patient ska känna att du har fått ett liv som är värt att leva.

Om DBT

Dialektisk beteendeterapi (DBT) utvecklades under 1980-talet då det hade visat sig att vanlig kognitiv beteendeterapi (KBT) inte fungerade för självmordsbenägna patienter med EIPS. I motsats till KBT så har DBT visat goda resultat i ett stort antal vetenskapliga studier.

Genom DBT har många patienter uppnått:

  • tydlig minskning av självskadande beteenden, självmordsförsök och missbruk,
  • ökad social funktionsnivå,
  • minskad ilska. 

Dessutom har behandlingsformen visat sig vara kostnadseffektiv: vid internationella utvärderingar har kostnaden för DBT visat sig vara ca 50 % av kostnaden för sedvanlig psykiatrisk behandling. Flera faktorer bidrar till de minskade kostnaderna, bland annat signifikant färre vårddygn inom psykiatrisk heldygnsvård, färre och mindre allvarliga självdestruktiva handlingar, färre akutbesök till kirurg/medicinakut samt lägre bortfall ur terapin.

Behandlingen bygger på beteendeterapi i kombination med dialektisk filosofi, zenbuddhism och tekniker för acceptans. Under hela behandlingen gör vi noggranna analyser av dina problembeteenden och hjälper dig att skaffa dig färdigheter för att förändra eller acceptera svåra situationer.

Så här jobbar vi med DBT

I DBT arbetar vi enligt en strikt ordningsföljd. Först fokuserar vi på livshotande beteenden som självmordförsök och annat självdestruktivt beteende. I andra hand riktar vi in oss på beteenden som gör att andra terapiformer inte fungerar för dig, till exempel om du har svårt att göra hemuppgifter eller ofta uteblir från inbokade möten.

Utöver detta arbetar vi även med andra beteenden som hindrar dig från att ha en god livskvalitet. Här ingår behandling av eventuella andra psykiska problem som hindrar dig från att ha ett gott liv. Genom hela behandlingen gör vi noggranna analyser av dina problembeteenden och har som mål att hitta alternativa sätt att handla.

Det här händer under behandlingen

Behandlingen sker dels individuellt, dels i form av färdighetsträning i grupp.

I färdighetsträningen sker undervisning i fyra olika avsnitt. Dessa fokuserar på områden som patienter med EIPS ofta har svårigheter med:

  • att vara medvetet närvarande,
  • att hantera relationer,
  • att reglera känslor, samt
  • att stå ut när det känns svårt.

I den individuella terapin träffar du bara din behandlare. Vi hjälper dig då att hantera dina dagliga kriser med hjälp av just de metoder som du får lära dig i färdighetsträningen. Mellan besöken så kan du också få stöd via telefon, som till exempel hjälp att använda dina färdigheter i en krissituation.

I allmänhet pågår behandlingen 1-2 år, där du har en timme individuell terapi samt 2-3 timmar färdighetsträning i grupp per vecka. Ofta skriver vi ett kontrakt på några månader, där du och din terapeut åtar er att arbeta så effektivt som möjligt mot de mål som ni sätter upp. Kontraktet kan sedan förlängas, men vanligen enbart om behandlingen har lett till några framsteg.

Kontakta oss

Postadress

Borderlineenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Faxnummer

08-30 39 08

Telefonnummer till Borderlineenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Borderlineenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området