Referenser, länkar och litteraturtips

Referenser

Torgersen S, Kringlen E & Cramer V (2001). The Prevalence of Personality Disorders in a Community Sample. Archives of General Psychiatry; 58:590-596.

Paris J & Zweig-Frank H (2001). A 27-year Follow-Up of Patients With Emotionell instabil personlighetsstörning Personality Disorder. Comprehensive Psychiatry; 42(6):482-487

Zanarini MC, Frankenburt FR, Hennen J, Reich DB & Silk KR (2005) The McLean Study of Adult Development (MSAD): overview and implications of the first six years of prospective follow-up. Journal of Personality Disorders; 19(5):487-504. Review.

Zanarini MC, Frankenberg FR, Dubo ED, Sickel AE, Trikha A, Levin A & Reynolds V (1998) Axis I Comorbidity of Emotionell instabil personlighetsstörning Personality Disorder. American Journal of Psychiatry; 155(12):1733-9.

Klonsky DE (2006). The Functions of Deliberate Self-Injury; A Review of the Evidence. Clinical Psychology Review; 27(2):226-239.

Länkar

På Internet finns en stor mängd information om borderline personlighetsstörning. Det här är ett urval av de länkar som vi tänker kan vara användbara både för patienter, anhöriga och professionella.

http://www.anbo.se (anhörigföreningen Borderline)

http://www.borderlinepersonalitydisorder.com

http://www.behavioraltech.com

Här finns en intervju med Alan Fruzzetti där han pratar om borderline personlighetsstörning, behandling etc.

Video som beskriver behandling av borderline personlighetsstörning

Litteraturtips

Det finns en stor efterfrågan på bra litteratur om borderline personlighetsstörning. Här är förslag på några aktuella böcker på svenska och engelska, som kan läsas av patienter, anhöriga och personer som genom sitt arbete kommer i kontakt med borderline personlighetsstörning.

Böcker på svenska:

Dialektisk beteendeterapi - Färdighetsträningsmanual av Marsha M Linehan (Natur & Kultur, 2000). Färdighetsträningsmanual för dialektisk beteendeterapi (DBT i grupp), som även ger en viss översikt om DBT vid borderline personlighetsstörning.

Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av Åsa Nilsonne och Anna Kåver (Natur & Kultur, 2002). Ger en god översikt om borderline personlighetsstörning och dialektisk beteendeterapi (DBT).

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om medveten närvaro, av Åsa Nilsonne (Natur & Kultur 2004). Boken tar upp begreppet mindfulness (medveten närvaro) och beskriver något om hur man styr sin koncentration och uppmärksamhet.

Att leva ett liv, inte vinna ett krig - Om acceptans, av Anna Kåver (Natur & Kultur, 2004). Boken handlar om acceptans och ett accepterande hållningssätt. Ett accepterande förhållningssätt innebär inte att man avstår från att söka förändring i en svår situation, utan att man ger upp sitt krig mot tillvaron.

Tillsammans – en bok om medkänsla och bekräftelse, av Anna Kåver & Åsa Nilsonne (Natur & Kultur, 2007). Boken tar upp de svårigheter som finns i att vara tillsammans med andra människor, och att verkligen försöka förstå andras upplevelser.

Himmel, helvete och allt däremellan - Om känslor, av Anna Kåver(Natur & Kultur, 2009). "Känslor binder oss samman, likväl som de har kraften att plåga och sära på oss. Känslor skapar vår upplevelse av identitet och självkänsla, de är verktygen för att förstå andra människor och deras intentioner och de vägleder oss när vi fattar beslut. Känslor är en nödvändig kompass i tillvarons snåriga terräng."

Mindfulness i hjärnan, av Åsa Nilsonne (Natur & Kultur 2009). I boken beskriver Åsa Nilsonne psykiatriker, professor i medicinsk psykologi vid Karolinska Institutet, hur modern neuropsykologi kan möta och fördjupa den kunskap som finns inom mindfulness-traditionen. Vi får en inblick i hur mindfulness påverkar hjärnan med utgångspunkt från modern neurovetenskap.

Allians- Den terapeutiska relationen i KBT, av Anna Kåver (Natur & Kultur 2011). I boken beskrivs alliansarbetet i KBT från motivation, hopp och överenskommelse, till lägen när förtroendet sätts på prov. Stort utrymme ges till alliansens fundament mindfulness, acceptans, validering och empati.

Böckerna kan med fördel användas som självhjälpsböcker, men kan också användas av professionellt verksamma inom psykiatrin, då som ett komplement till den tidigare utgivna teoriboken Dialektisk beteendeterapi vid emotionellt instabil personlighetsstörning av Anna Kåver & Åsa Nilsonne.

Böcker på engelska:

Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder, av Marsha M. Linehan, 1993. Grundboken som beskriver hur dialektisk beteendeterapi (DBT) är upplagd, beskriver dess principer och den bakomliggande teorin.

High-Conflict couple. A dialectical behaviour therapy guide to finding peace, intimacy and validation, av Alan Fruzzetti, 2006. Beskriver hur man med hjälp av DBT-principer kan förbättra relationen med sin partner. Baseras på beteendeterapeutiska strategier, dialektik och acceptans.

Overcoming Borderline Personality Disorder – A Family Guide for Healing and Change, av Valerie Porr, 2009 (Oxford University Press). I denna bok skriven för anhöriga av en anhörig får vi en god inblick i problem och svårigheter som kan finnas i relationen. Med utgångspunkt från senaste rön och beprövad vetenskap beskriver Valerie Porr engagerat och lättläst om DBT och MBT, kring färdigheter vi har nytta av som anhöriga; att förbättra relationen, färdigheter att stå ut vid en kris, hur man kan stötta på ett effektivt sätt m.m.

The Borderline Personality Disorder Survival Guide. Everything you need to know about living with BPD. Alexander L. Chapman, Kim L Gratz, 2007. Beskriver orsaker, symtom och samsjuklighet vid borderline personlighetsstörning. Genomgång av psykologiska och farmakologiska behandlingar samt effektiva strategier för att hantera känslor och självmordstankar.

Kontakta oss

Postadress

Borderlineenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Faxnummer

08-30 39 08

Telefonnummer till Borderlineenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Borderlineenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området