Vad är emotionellt instabilt personlighetssyndrom?

Emotionellt instabilt personlighetssyndrom (även kallad Borderline) är relativt vanligt. 

En rimlig uppskattning utifrån internationell forskning är att cirka 1 % av befolkningen lider av dessa diagnoser. (Torgersen, 2001). Det betyder att det i Sverige bör finnas cirka 90 000 personer med Emotionellt instabilt personlighetssyndrom.

Personer med Emotionellt instabilt personlighetssyndrom – även kallat borderline – är ofta impulsiva, intensiva och emotionellt instabila. De har inte sällan en negativ inre bild av sig själva, och bilden av människor i deras nära omgivning tenderar att skifta mellan svart och vitt.

Humöret är ofta snabbt svängande, känslorna tenderar att bli intensiva. Det är många gånger svårt för omgivningen att förstå deras snabba och starka känsloreaktioner. Självskadebeteende, självmordsförsök och samsjuklighet med till exempel depression, ätstörning, missbruk och ångestsjukdomar är vanligt.

Symtom på borderline

  • Hur du beter dig, känner dig och förhåller dig till andra svänger hela tiden kraftigt fram och tillbaka.
  • Du känner dig ofta arg, deprimerad, olycklig och har ångest. Känslorna kan gå mot leda och tomhet eller skräckartat stegras mot katastrof och övergivenhet.
  • Du kan ha svårt att regelera dessa känslor och uttrycker dig oftast aggressivt. Du är impulsiv och ditt humör oberäkneligt och föränderligt.
  • Du tycker inte att du duger. Du har en negativ självuppfattning. Det kommer till uttryck genom exempelvis missbruk av sex, alkohol, droger eller mat, vårdslöshet i trafiken, slösaktighet med pengar eller självmisshandel, inklusive självmordsförsök.
  • I allmänhet lyckas du ändå dölja dina känslor och ändra dig för att passa in socialt. Därför går det oftast bra för dig i skolan eller i arbetslivet.
  • I nära personliga förhållanden kan du lätt hamna i beroende av andra. Du är rädd att bli övergiven.
  • Du pendlar mellan intensiv beundran och nedvärdering av andra människor.

Andra kan uppleva dig som ombytlig, anpassande och opålitlig, känslokall eller aggressiv. Ofta kan personer i din omgivning dra sig undan, vilket naturligtvis inte gör det lättare för dig.

Samsjuklighet

Samsjuklighet är när du har flera olika sjukdomar samtidigt. Detta är mycket vanligt bland personer med personlighetsstörningar och kan bero på att det är lättare att utveckla andra psykiska sjukdomar om du har en personlighetsstörning.

Dessutom så är det vanligt att den som lider av personlighetsstörning försöker att hantera döva sin ångest med hjälp av till exempel missbruk eller självsvält, vilket förstås ökar risken för samsjuklighet. Till de vanligaste samtidigt förekommande psykiska sjukdomarna hör depression, ångestsjukdomar, ätstörningar och missbruk. (Zanarini et al, 1998)".

Våra patienter med emotionellt instabilt personlighetssyndrom beskriver ofta att de har svårt att lyckas få andra att förstå hur de känner sig. Det kan te sig om de bär en ”mask”, som gör det svårt att läsa av dem.

Kontakta oss

Postadress

Borderlineenheten
Psykiatri Nordväst
Visionsgatan 70A
171 64 Stockholm

Besöksadress

Visionsgatan 70A, Karolinska sjukhuset norra, Solna

Faxnummer

08-30 39 08

Telefonnummer till Borderlineenheten

08-123 681 60

Telefonnummer till kassa/reception

08-517 744 48

Öppettider

Mottagningen är öppen alla helgfria vardagar 08.00 - 16.30

Hitta hit

Borderlineenheten håller till i psykiatribyggnaden på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Hus R5, Psykiatri, längst till vänster på den mer detaljerade kartan nedan.

Karta över KS-området