Centrummottagningen

Centrummottagningen är en psykiatrisk specialistmottagning för personer 18 år eller äldre med psykossjukdom och/eller autismspektrumtillstånd.

Om du redan är patient hos oss är du välkommen att kontakta oss direkt, via besök eller telefonsamtal under våra öppettider.

Om du söker till oss för första gången så behöver du ha blivit bedömd/utredd på en allmänpsykiatrisk mottagning. Svar på remissen får du inom sju dagar och en tid för ett första besök inom två veckor.

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss. 

Hos oss får du träffa kunnig personal. Vi arbetar i team som kan bestå av psykiater, sjuksköterska, skötare, psykolog, kurator och arbetsterapeut .

Du kan träffa oss

  • enskilt på mottagningen
  • hemma, när vi gör hembesök
  • i grupp med andra patienter
  • som anhörig i grupp med andra anhöriga

Mottagningen har ett gott samarbete med heldygnsvården, kommunala verksamheter och andra som är viktiga i din behandling.