Särskild information till dig som begär ut journalkopior

Den 31 augusti 2021 bytte Psykosmottagningen Sollentuna/Sigtuna/Upplands Väsby namn till Väsby psykiatriska mottagning 2. Det innebär även att mottagningsnamnet ändras bakåt i tiden i vårt journalsystem.

För dig som behandlats på mottagningen före detta datum innebär det att alla journalanteckningar, även de äldre, står i det nya mottagningsnamnet.

Exempel: Om du gått på mottagningen under 2011-2013 då den hette Psykosmottagningen Sollentuna/Sigtuna/Upplands Väsby och begär ut journalhandlingar så kommer det att stå att du behandlats på Väsby psykiatriska mottagning 2. 

Det har att göra med hur journalsystemet är utformat och är inget vi kan påverka manuellt.