För dig som nyanställd

Välkommen till ditt nya arbete inom Psykiatri Nordväst!

Jag hoppas att du ska trivas och känna att ditt arbete är meningsfullt och stimulerande. Jag önskar också att du ska finna utrymme att utvecklas och växa i din roll samt att du känner att du får bidra med dina egna kunskaper och erfarenheter.

Psykiatri Nordväst är en stor arbetsgivare med många olika personalkategorier, där varje medarbetares insats är lika viktig för att vi ska kunna hjälpa våra patienter på allra bästa sätt.

Det speglas också i vår värdegrund: Patientens fokus - Allas lika värde - Arbetsglädje.

Du kommer att få information och ett introduktionsprogram när du väl tillträtt. Har du några frågor eller  funderingar får du gärna kontakta din chef eller någon av våra HR-konsulter.

Victor Lindfors
verksamhetschef