Hjärnstimulering

Depression är en folksjukdom där antidepressiva läkemedel och psykoterapi vanligtvis är de första behandlingsalternativen. Men vid svår depression eller om du inte svarar bra på läkemedel eller får biverkningar som du inte klarar av, kan annan behandling behöva ges.

Elbehandling (ECT)

Elbehandling (ECT) är en vanlig behandling vid svår depression. Behandlingen kan ge snabbare resultat än läkemedel.  

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS)

Repetitiv transkraniell magnetstimulering (rTMS) är en relativt ny metod för behandling av depression.
rTMS kan vara ett alternativ, om du inte svarar bra på antidepressiva läkemedel eller om du får biverkningar av mediciner som du inte klarar av.