Väsby psykiatriska mottagning 1

Vi erbjuder psykiatrisk vård i form av specialistpsykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling samt konsultation och samverkan med andra huvudmän och vårdgrannar.

Så söker du hit

Du kan söka till oss genom att själv kontakta mottagningen eller genom att be din läkare på vårdcentralen att skriva en remiss. Om remissen accepteras kommer du erbjudas en tid för ett första besök inom 30 dagar. Du behöver vara över 18 år. Ha alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.

Egenanmälan

När du gör en egenanmälan är det viktigt att du sitter själv och har avsatt tid för att göra en kortare intervju om ditt mående. Om du är en anhörig som vill göra egenanmälan åt någon annan behöver personen i fråga finnas tillgänglig bredvid för att ge muntligt samtycke. Egenanmälan görs via vår Mobila Akutenhet (MAK). 

Behandling

När du kommer till oss påbörjas vanligtvis en utredning där vi frågar dig om ditt mående. Efter att utredningen är klar diskuterar du och din(a) behandlare vilken vård som är mest lämplig och var den ska ske (till exempel på mottagningen, på en annan psykiatrimottagning eller på vårdcentralen). Den behandling som finns på mottagningen är bland annat:

  • Läkemedelsbehandling.
  • Psykoterapi, i grupp eller individuellt.
  • Stödjande samtal, om du till exempel är i kris eller har tankar om att inte vilja leva.
  • Kuratorskontakt, om du behöver hjälp med att ta reda på var du kan söka stöd i samhället kopplat till din sociala situation (till exempel om du saknar inkomst).
  • Träning, utomhus eller inomhus i vårt gym. 

Vår träningsverksamhet

Du som har en pågående kontakt på Väsby 1 är välkommen till vår mottagning i Upplands Väsby för att träna. Vi erbjuder gymträning och mindfulness i grupp samt rådgivning om träning och hälsa. Träningen leds av hälsopedagoger och personal på mottagningen.
Mer om vår träningsverksamhet

Namnbyte påverkar journalsystemet

Den 31 augusti 2021 bytte Sigtuna/Upplands Väsby psykiatriska mottagning namn till Väsby psykiatriska mottagning 1. Det innebär även att mottagningsnamnet ändras bakåt i tiden i vårt journalsystem.

Boka tid för blodtryckskontroll via appen Alltid Öppet

Du som har pågående kontakt med mottagningen och står på centralstimulerande läkemedel har möjlighet att före receptförnyelse boka in dig för blodtryckskontroll via appen Alltid Öppet. I appen loggar du in med BankID, väljer Väsby psykiatriska mottagning 1 och klickar på den tid du önskar. Välkommen. 

Senast ändrad 2023-09-19