Väsby psykiatriska mottagning 1

Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer från 18 år eller äldre i form av specialistpsykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling samt konsultation och samverkan med andra huvudmän och vårdgrannar.

Så söker du hit

Du kan söka till oss genom att själv ringa till mottagningen (telefontider och telefonnummer hittar du i högerspalten) eller be din läkare på vårdcentralen att skriva en remiss. Om remissen accepteras kommer du erbjudas en tid för ett första besök.

När du gör en egenanmälan är det viktigt att du sitter ostörd och har avsatt tid för att göra en kortare intervju om ditt mående. Om du är närstående och vill göra egenanmälan åt någon annan behöver personen i fråga finnas tillgänglig bredvid för att ge muntligt samtycke.

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.

Behandling

När du kommer till oss påbörjas vanligtvis en utredning där vi frågar dig om ditt mående. Efter att utredningen är klar diskuterar du och din(a) behandlare vilken vård som är mest lämplig och var den ska ske (till exempel på mottagningen, på en annan psykiatrimottagning eller på vårdcentralen).

Den behandling som finns på mottagningen är bland annat:

- Läkemedelsbehandling.
- Psykoterapi, i grupp eller individuellt.
- Stödjande samtal, om du till exempel är i kris eller har tankar om att inte vilja leva.
- Kuratorskontakt, om du behöver hjälp med att ta reda på var du kan söka stöd i samhället kopplat till din sociala situation (till exempel om du saknar inkomst).
- Träning, utomhus eller inomhus i vårt gym. 

Här hittar du mer information om vår träningsverksamhet

 

Särskild information till dig som begär ut journalkopior.

Senast ändrad 2023-05-17