Utbildningstjänster

Psykiatri Nordväst har i uppdrag att tillhanda utbildningsplatser för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för studerande inom de vårdyrken och professioner som är verksamma hos oss.

Utbildningstjänster i SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde utgår från att det finns en anställning som grund, vilket bland annat innebär att utbildningen genomförs på betald arbetstid. Det ska också finnas ett formaliserat program med utbildningens innehåll och upplägg som uppfyller fastställda kunskapsmål.

Psykiatri Nordväst har utmärkta möjligheter att ge en god utbildning, regelbunden kvalificerad handledning och ett stimulerande arbete. Hos oss förekommer utbildningstjänster för

  • psykologers praktiska tjänstgöring efter grundutbildning (PTP)
  • läkares allmäntjänstgöring efter grundutbildning (AT), samt läkares bastjänstgöring (BT) och specialiseringstjänstgöring (ST) efter legitimation.
  • specialistsjuksköterskor inom psykiatri (SUS-utbildning)