Vård hos oss

Är du i behov av psykiatrisk hjälp kan du vända dig till din husläkare eller vårdcentral. Om din husläkaren bedömer att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss som är specialister inom psykiatrisk vård.


Akutmottagning/Jourmottagning 

Behöver du akut psykiatrisk hjälp är du välkommen att kontakta den Mobila akutenheten Karolinska (MAK). Den Mobila akutenheten Karolinska har öppet alla dagar 8-22. 
Sena kvällar och nätter hänvisar vi till Psykiatriska akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus. Ring alltid 112 i en akut nödsituation. 
Akut hjälp

Öppenvård

Om husläkaren bedömer att du behöver specialiserad vård kan du få en remiss till oss som är specialister inom psykiatrisk vård. Du kan också kontakta en av våra mottagningar direkt för rådgivning eller egenanmälan. En egenanmälan leder till att du antingen får en tid för ett första bedömningssamtal eller att du hänvisas till en annan vårdgivare. 
Våra öppenvårdsmottagningar

Heldygnsvård 

Du som behöver psykiatrisk vård dygnet runt kan få hjälp på någon av våra avdelningar för heldygnsvård. Heldygnsvården är både en möjlighet och säkerhet för dig som patient. Genom att du är inlagd på en avdelning så kan du få mer omvårdnad och behandling när du behöver det mest. Här vårdas du endast en begränsad tid, alltifrån en dag till några veckor. 
Våra avdelningar för heldygnsvård

NHV för vuxna med självskadebeteende

Socialstyrelsen har beslutat om att Region Stockholm får uppdrag att bedriva nationell högspecialiserad vård (NHV) för svårbehandlat självskadebeteende och Psykiatri Nordväst ansvarar för att starta upp och driva vården för vuxna. 
Mer om NHV på Psykiatri Nordväst

Vårt geografiska ansvarsområde

Psykiatri Nordväst finns främst till för dig som bor inom dessa kommuner och stadsdelar:

Sigtuna
Sollentuna
Upplands-Väsby
Solna
Sundbyberg