Om oss

Psykiatri Nordväst erbjuder psykiatrisk specialistvård för dig som är över 18 år .

Vårt uppdrag 

Psykiatri Nordväst arbetar på uppdrag av Region Stockholm.
Vårt uppdrag är att bedriva psykiatrisk vård på specialistnivå i syfte att uppnå en förbättrad psykisk hälsa.
Vi erbjuder psykiatrisk specialistvård i både öppen- och heldygnsvård. Vi tar emot patienter utifrån medicinsk behovsbedömning och prioritering.

Målgruppen omfattar vuxna patienter folkbokförda i Sverige i behov av öppen- och sluten specialistpsykiatrisk vård (Patient från annan region, läs mer nedan).

Vi har ett geografiskt områdesansvar för de kommuner där vi har ett vårdansvar, vilket är Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby, Solna och Sundbyberg.

För patienter från Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Österåker, Järfälla och Upplands-Bro har vi ett utökat slutenvårdsuppdrag. 

Via avtal med KSON (Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje) svarar vi även för att tillgodose behovet av specialistpsykiatrisk slutenvård för vuxna patienter från Norrtälje.

Vår verksamhet

Vi är cirka 500 medarbetare som arbetar inom Psykiatri Nordväst.

Verksamheten omfattar tre större specialistpsykiatriska mottagningar, fem subspecialiserade mottagningar, en akutenhet, en behandlingsenhet och åtta vårdavdelningar, varav en avdelning med fyra platser för nationell högspecialiserad vård för självskada.

Två avdelningar är lokaliserade till Sankt Görans sjukhus och övriga sex avdelningar, samt vår behandlingsenhet är lokaliserade till Danderyds sjukhus.

Patient från annan region

Patienter från andra regioner har med stöd av Patientlagen rätt att på egen hand söka öppenvård i Region Stockholm. Dock gäller att eventuella remisskrav såväl i hemregionen som i Region Stockholm ska vara uppfyllda.

För planerad slutenvård för patienter från andra regioner behövs alltid remiss eller betalningsförbindelse från patientens hemregion.