Om oss

Psykiatri Nordväst erbjuder psykiatrisk specialistvård för dig som är över 18 år och folkbokförd i Stockholms län. 

Vår vision

Vår vision är densamma som för hela SLSO dvs "Rätt vård när och där du behöver".

Vårt uppdrag 

Psykiatri Nordväst arbetar på uppdrag av Stockholms läns landsting. Vi erbjuder psykiatrisk vård på specialistnivå i både öppen- och heldygnsvård.

Våra insatser riktar sig till alla personer 18 år och äldre folkbokförda i Stockholms län. För patientens bästa tillämpar vi en flexibel åldersgräns (16-20 år) och samarbetar med barn- och ungdomspsykiatrin och Maria Ungdom.

Vården ges enligt gällande besöks- och vårdgarantier samt är kunskapsbaserad, säker och effektiv. Psykiatriska insatser erbjuds i form av rådgivning, bedömning, utredning, diagnostik, behandling, rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel samt uppföljning.

Vi har också uppdrag gällande psykiatrisk tvångsvård (vård enligt LPT) för patienter i kommunerna inom nordöstra länsdelen. Psykiatri Nordväst har även avtal med TioHundra AB där Psykiatri Nordväst svarar för att tillgodose behovet av specialiserad allmänpsykiatrisk slutenvård för befolkningen (18 år och äldre) i Norrtälje.

Vår verksamhet

Psykiatri Nordväst har cirka 550 anställda. Dessa är fördelade på tre allmänpsykiatriska öppenvårdsmottagningar, två psykosmottagningar, fem specialiserade mottagningar/enheter och åtta vårdavdelningar.

Våra avdelningar är lokaliserade till Danderyds sjukhus och S:t Görans sjukhus. På Karolinska sjukhuset i Solna finns två av våra specialiserade mottagningar/enheter, samt vår akutenhet inklusive konsultverksamhet och äldrepsykiatriskt team.