Utbilda dig hos oss

Psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Välkommen att göra din praktik hos oss.

Är du intresserad av att göra praktik hos oss bör du först prata med din högskolas samordnare, eftersom det är din skola som beställer praktikplats hos oss.

Verksamhetsförlagd utbildning på Psykiatri Nordväst 

Vi tar emot studenter inom följande yrkeskategorier för verksamhetsförlagd utbildning; läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsteraepeuter, skötare samt medicinsk sekreterare. 

Vi har studierektorer både för AT-läkare, ST-läkare, specialister, psykologer, sjuksköterskor samt övrig omvårdnadspersonal.

Vik underläkare/AT-läkare

Du kan göra din AT-tjänst hos oss. Det går också att söka vikariat som underläkare och det gör du bäst via e-post jobb.psyknv@sll.se

ST-tjänst

När ett ST-block blir ledigt så annonserar vi på Lediga jobb SLSO. Du kan söka ett ST-block efter godkänd AT-tjänstgöring.

Kontaktuppgifter

Här är kontaktuppgifter till våra samordnare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och ST-placeringar inom kliniken. 


Samordnare för VFU-placeringar för samtliga yrkeskategorier förutom läkare och psykologer:


Studierektor för PTP-psykologer och VFU-placeringar för psykologkandidater:


Studierektor för ST-placeringar: 


Studierektor för AT-placeringar: