Utbildning och praktik

Psykiatri Nordväst har i uppdrag att tillhanda utbildningsplatser för verksamhetsintegrerat lärande (VIL) för studerande inom de vårdyrken och professioner som är verksamma hos oss.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)  

Vi tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Är du högskolestuderande och intresserad av att göra praktik hos oss bör du först prata med din högskolas samordnare, eftersom det är din skola som beställer praktikplats hos oss. Gäller inte läkarprogrammet som har i förväg reserverade VFU-platser.
Vi tar även emot studerande från Yrkeshögskolan till exempel medicinska sekreterare och i Yrkeshögskolans utbildning är Lärande i arbete (LIA), en central del.
Vi tar också emot vårdyrkeselever från gymnasiet eller vuxenutbildning för Arbetsplatsförlagt lärande (APL).

Kontaktuppgifter

Här är kontaktuppgifter till våra samordnare för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hos oss.  


Samordnare för VFU-placeringar (ej läkare- eller psykologstuderande); LIA-placeringar och APL-placeringar


Samordnare för VFU-placeringar för psykologstudenter