Utbilda dig hos oss

Välkommen att göra din praktik hos oss.

Psykiatrin inom Stockholms läns sjukvårdsområde tar emot studenter för verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Är du intresserad av att göra praktik hos oss bör du först prata med din högskolas samordnare, eftersom det är din skola som beställer praktikplats hos oss.

Verksamhetsförlagd utbildning på Psykiatri Nordväst 

Vi tar emot studenter inom följande yrkeskategorier för verksamhetsförlagd utbildning; läkare, psykologer, sjuksköterskor, socionomer, arbetsteraepeuter, skötare samt medicinsk sekreterare.

Vi har studierektorer både för AT-läkare, ST-läkare, specialister, psykologer, sjuksköterskor samt övrig omvårdnadspersonal.

Vik underläkare/AT-läkare

Du kan göra din AT-tjänst hos oss. Det går också att söka vikariat som underläkare och det gör du bäst via e-post jobb.psyknv@sll.se

ST-tjänst

När ett ST-block blir ledigt så annonserar vi på Lediga jobb SLSO. Du kan söka ett ST-block efter godkänd AT-tjänstgöring.