Solna Sundbyberg psykiatriska mottagning

Vi erbjuder specialiserad psykiatrisk vård till personer från 18 år eller äldre i form av specialistpsykiatrisk bedömning, utredning, diagnostik och behandling samt konsultation och samverkan med andra huvudmän och vårdgrannar.

Så söker du hit

Du kan söka till oss genom att ringa själv till mottagningen (telefontider och telefonnummer hittar du här till höger) eller genom att be din läkare på vårdcentralen att skriva en remiss. Om remissen accepteras kommer du erbjudas en tid för ett första besök inom 30 dagar.

När du gör en egenanmälan är det viktigt att du sitter själv och har avsatt tid för att göra en kortare intervju om ditt mående. Om du är en anhörig som vill göra egenanmälan åt någon annan behöver personen i fråga finnas tillgänglig bredvid för att ge muntligt samtycke.

Du behöver alltid ha din legitimation med dig när du besöker oss.

Behandling

Hos oss får du träffa kunnig personal, enskilt eller i någon form av gruppterapi. Vi arbetar i tre allmänpsykiatriska och ett neuropsykiatriskt team. I teamen ingår psykiater, psykologer, sjuksköterskor, undersköterska och kurator/rehabkoordinator. Behandlingen kan bestå av:


• Krisplansbaserade samtal
• Psykologisk behandling, primärt i gruppformat utifrån evidensbaserade
   metoder 
• Läkemedelsbehandling
• Gruppsamtal kring ett speciellt tema, till exempel sömn


Vi utför också utredningar av olika slag. Vi har ett gott samarbete med heldygnsvården, Försäkringskassan och andra myndigheter som är viktiga i din behandling.

Särskild information till dig som begär ut journalkopior