Aktuell forskning

Psykiatri Nordväst har en lång tradition av forskning som även fått internationell uppmärksamhet.

Vi har till exempel utvecklat en skattningsskala för att mäta svårighetsgrader av depressioner, vilken används i hela världen.

En annan landvinning var upptäckten att läkemedel som ges mot psykos har maximal effekt redan vid låga doser. Detta har lett till att man numera behandlar med lägre doser än tidigare vilket innebär färre och lindrigare biverkningar för patienten.

Några exempel på aktuella forskningsprojekt 

  • Användning och effekt av läkemedel mot schizofreni, bipolär sjukdom, depression, personlighetssyndrom och beroende sett ur ett befolkningsperspektiv
  • Neurovetenskapliga studier av våldsamt beteende och drogmissbruk
  • Karolinska Schizophrenia Project (KaSP)
  • Stockholm Projekt för Rättspsykiatri (SPRätt)
  • Beslutsfattande hos depressiva och icke-depressiva