Aktuell forskning

Psykiatri Nordväst har en lång tradition av forskning som även fått internationell uppmärksamhet.

Vi har till exempel utvecklat en skattningsskala för att mäta svårighetsgrader av depressioner, vilken används i hela världen.

En annan landvinning var upptäckten att läkemedel som ges mot psykos har maximal effekt redan vid låga doser. Detta har lett till att man numera behandlar med lägre doser än tidigare vilket innebär färre och lindrigare biverkningar för patienten.

Dagens forskning omfattar ett flertal olika diagnoser och metoder.

Några exempel på aktuella forskningsprojekt som bedrivs av våra medarbetare är

 • Serotoninsystemets roll vid depression, studerat med bland annat hjärnavbildningstekniken positronemissionstomografi (PET)
 • Användning och effekt av läkemedel mot schizofreni och bipolär sjukdom sett ur ett befolkningsperspektiv
 • EU-projekt kring autism med bland annat hjärnavbildning och klinisk karakterisering
 • Studier kring nyinsjuknande i psykos, med bland annat PET och blodprover
 • Markörer för tidig upptäckt av Alzheimers sjukdom
 • Biologiskt underlag till socialt beteende hos friska och hos personer med social fobi
 • Genetik vid schizofreni
 • Riskfaktorer för självmord
 • Psykiatrisk samsjuklighet vid multipel skleros
 • Utveckling och prövning av en ny psykologisk behandlingsmetod för dysmorfofobi
 • Samlarsyndrom - förekomst, ärftlighet och behandling

Fler forskningsprojekt

Du hittar fler psykiatriska forskningsprojekt på Stockholms läns sjukvårdsområdes psykiatrigemensamma webbplats.