Avgifter

Så här mycket betalar du för ditt besök hos oss. 

All vård hos oss omfattas av högkostnadsskyddet, som du kan läsa mer om längre fram. Förutom legitimation bör du därför alltid ta med dig ditt högkostnadskort eller frikort när du kommer till oss. 

Öppenvård

 • Besök hos läkare: 350 kronor
 • Första läkarbesöket efter remiss från husläkare eller vårdcentral: 250 kronor
 • Besök hos sjuksköterska, psykolog eller kurator:  250 kronor
 • Besök hos arbetsterapeut: 250 kronor
 • Telefonkontakt: ingen avgift 
 • Ungdomar under 18 år: ingen avgift
 • Du som är 85 år eller äldre: ingen avgift

Ovanstående avgifter gäller också vid besök på våra jourmottagningar. Akuten och heldygnsvården har andra avgifter. 

Akuten 

 • När du själv söker akut: 400 kronor 
 • Planerat återbesök i samma ärende hos läkare på akuten: 350 kronor
 • Ungdomar under 18 år som söker akut hjälp: 120 kronor 
 • Ungdomar under 18 år som söker igen i samma ärende: ingen avgift 
 • Telefonkontakt: ingen avgift 
 • Du som är 85 år eller äldre: ingen avgift

Direkthänvisning: skulle din läkare skicka dig till akuten betalar du inget extra för akutbesöket, under förutsättning att du åker direkt till akuten. 

Heldygnsvård 

 • Vuxna över 18 år: 100 kronor per dag
 • Ungdomar under 18 år: ingen avgift

Om du uteblir

Kan du inte komma på ditt inbokade besök så måste du lämna återbud senast 24 timmar innan. Annars räknas det som ett uteblivet besök och du får betala en avgift på 400 kronor. Detta gäller även om du annars inte skulle ha betalat för besöket, till exempel om du har frikort. 

Kommer du för sent till ditt inbokade besök så kan det också räknas som att du har uteblivit. Vi försöker dock ta emot dig ändå om vi kan utan att det drabbar andra patienter.

Högkostnadsskydd

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för sjukvård inom Stockholms läns landsting varje år. Gränsen kallas för högkostnadsskydd och om du når upp till den får du ett frikort som ger dig fri sjukvård i ett år från det datum då du gjorde ditt första registrerade besök.

Högkostnadsskyddet är för närvarande:

 • Sjukvård: 1 150 kronor
 • Läkemedel: 2 200 kronor
 • Tekniska hjälpmedel: 2 000 kronor
 • Sjukresor: 1 400 kronor

Högkostnadsskyddet gäller inte:

 • Om du blir inlagd på sjukhus
 • Avgift för uteblivet besök
 • Vaccinationer
 • Hälsoundersökningar

Fråga gärna på din mottagning om du vill veta mer om högkostnadsskyddet.